Zomerstop nieuwsmolen
De nieuwsmolen komt vanaf volgende week tijdelijk tot stilstand. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u belangwekkend nieuws moet missen. We houden tijdens de…
Kabinet stuurt wetsvoorstel Wet werkelijke rendement box 3 naar Raad van State
Eén van de laatste daden van het vorige kabinet was het aanbieden van het wetsvoorstel Wet werkelijke rendement box 3 aan de Raad van State…
Digitale aangifte dividendbelasting vanaf 1 juli verplicht
Als uw bv aan u dividend uitkeert, moet zij binnen een maand aangifte doen van de ingehouden dividendbelasting (15%) bij de Belastingdienst. Dat kan nu…
Kinderopvangtoeslag voor middeninkomens omhoog
Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen € 29.400 en € 159.225 krijgen volgend jaar meer kinderopvangtoeslag. Het kabinet maakt hiervoor extra budget vrij. In 2025…
Tijdig stakingswinst omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2023
Hebt u uw onderneming in 2023 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie uiterlijk…
Deadline publicatie gegevens ANBI 2023 nadert
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar financiële gegevens elektronisch publiceren. Een ANBI met een…
Wijziging overgangsregeling bij UBO-verplichting uitgesteld
Enkele weken geleden berichtten wij u over een wijziging per 1 juni jl. in de overgangsregeling bij de UBO-verplichting. Als onder meer notarissen, accountants en…
Zet tijdig FOR om in lijfrente voor premieaftrek in 2023
Tot en met 2022 kon u pensioen opbouwen in de fiscale oudedagsreserve (FOR). Heeft u een FOR opgebouwd, dan mag u die ook nu nog…
Ook recht op LKV na overgang onderneming
 Lange tijd was het onduidelijk of bij een overgang van een onderneming het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer van de overdragende werkgever kon worden voortgezet bij…
Herstel te veel betaalde box-3-heffing is onvoldoende
De Hoge Raad, de hoogste rechter, heeft beslist dat u onvoldoende rechtsherstel krijgt als u te veel box-3-heffing heeft betaald. Alleen als uw vermogen uitsluitend…