Vooraf aanmelden nieuw GLB verplicht, ook voor basispremie

Bedrijven die vanaf 2023 gebruik willen maken van de nieuwe GLB-subsidies, zoals bijvoorbeeld de basispremie en de vergoeding uit de eco-regeling, moeten zich aanmelden bij RVO. Aanmelden voor ‘deelname GLB 2023’ kan in de periode van 1 december 2022 t/m 31 januari 2023. Gedurende het jaar kan een bedrijf nog wijzigingen doorgeven. De peildatum voor definitieve perceelsgegevens blijft 15 mei. Vanaf 15 oktober moet de aanvrager de subsidies definitief aanvragen.

Vooraf aanmelden nodig voor diverse GLB-subsidies

Op de site van RVO staat vermeld dat aanmelden nodig is als een bedrijf in aanmerking wil komen voor één of meer van de volgende nieuwe GLB-subsidies:

  • Basispremie.
  • Extra betaling voor de eerste 40 hectare.
  • Toeslag Jonge landbouwers.
  • Vergoeding vanuit de eco-regeling.
  • Subsidie voor Zeldzame landbouwhuisdieren.

Aanvraagprocedure van aanmelden t/m definitief aanvragen

Het vooraf aanmelden voor GLB-subsidies is o.a. nodig omdat bij enkele GLB-subsidies vanaf 1 januari aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. De aanvraagprocedure kent een aantal stappen.

Aanmelding deelname GLB 2023

In de periode van 1 december 2022 t/m 31 januari 2023 dienen bedrijven zich aan te melden bij RVO. Tevens moet het bedrijf het voorlopige bouwplan en de geplande toe te passen eco-activiteiten doorgeven.

In toekomst uiterste aanmelddatum eerder?

Waarschijnlijk gaat voor volgende jaren een uiterste datum van 30 november gelden. Aangezien 2023 het eerste jaar van het nieuwe GLB wordt, en het Nationaal Strategisch Plan (NSP) pas in het najaar definitief zal worden, geldt nu een uiterste aanmelddatum van 31 januari 2023.

Op peildatum 15 mei opgave indienen

Perceelsgegevens, zoals gebruik, oppervlakte en gewas, moeten uiterlijk 15 mei worden doorgegeven met de Gecombineerde opgave (GO). Dit geldt ook voor de (definitieve) eco-activiteiten, die het bedrijf in het kader van de eco-regeling toepast.

Definitieve aanvraag indienen

De GLB-subsidies moeten in de periode van 15 oktober t/m 30 november definitief worden aangevraagd.

Tussentijdse wijzigingen eco-activiteiten eerder doorgeven

Een bedrijf kan, t.o.v. de aanmelding en/of de opgave op 15 mei, wijzigingen in eco-activiteiten doorvoeren. Het lijkt erop dat dit ook een uitbreiding kan zijn, mits vanaf dat moment nog aan de voorwaarden van de eco-activiteit voldaan kan worden. Het bouwplan moet wel uiterlijk op 15 mei definitief ingediend worden. Op basis van de doorgegeven wijzigingen kunnen RVO en/of NVWA tussentijdse controles uitvoeren.

Beschikking en uitbetaling

Vanaf 1 december stuurt RVO definitieve beschikkingen en volgt de uitbetaling van GLB-subsidies. In veel situaties kan RVO snel tot uitbetaling overgaan omdat diverse controles al gedurende het jaar plaatsvinden. De uiterste datum voor de beschikking en uitbetaling van de aanvraag is, net als nu, 30 juni van het opvolgende jaar.

Aanmelden ‘Toeslag Jonge landbouwer’ alleen voor overgangsregeling

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de ‘Toeslag Jonge landbouwers’ moeten zich ook hiervoor vooraf aanmelden bij RVO. Deze aanvraag is bedoeld voor Jonge landbouwers, die de huidige ‘Toeslag Jonge landbouwers’ ontvangen (uiterlijk in 2022 aangevraagd), en waarvoor een overgangsregeling gaat gelden. Zie ook bericht GLB 2023: vestigingssteun, toeslag en andere steun Jonge landbouwers.

Geen nieuwe toeslag Jonge landbouwers vanaf 2023

Op de site van RVO staat nog dat de nieuwe ‘Toeslag Jonge landbouwers’ (nieuwe aanvragen vanaf 2023) alleen in combinatie met de ‘Vestigingssteun’ kan worden aangevraagd. Echter, in een eerder gepubliceerde Kamerbrief geeft minister Staghouwer aan dat de regeling voor de ‘Toeslag Jonge landbouwers’ niet wordt voortgezet in het nieuwe GLB (zie pag. 5 van de Kamerbrief). Het gereserveerde budget wordt toegevoegd aan het budget voor de ‘Vestigingssteun’.

Conclusie en advies

Een belangrijke wijziging t.o.v. het huidige GLB is de eis om vooraf een deelnamemelding in te dienen. RVO geeft aan dat vooraf aanmelden een voorwaarde is om GLB-subsidies definitief aan te kunnen vragen.

Daarnaast heeft de nieuwe aanvraagprocedure tot gevolg dat voor veel bedrijven waarschijnlijk drie ‘adviesmomenten’ gaan gelden: de aanmelding, het indienen van de Gecombineerde opgave (met de definitieve perceelsgegevens en eco-activiteiten) en de definitieve aanvraag. Vooral het eerste jaar zal dit de nodige tijd in beslag nemen.

Vooraf aanmelden nieuw GLB verplicht, ook voor basispremie