Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders met grond

Varkens- en pluimveehouders met grond ontvangen, vanuit de Europese landbouwcrisisreserve, een bedrag van € 2.700. De bedrijven moeten in 2022 uitbetaling van betalingsrechten hebben aangevraagd en voldoen aan de vergroeningseisen. RVO betaalt de steun uiterlijk 30 september uit. Hiervoor hoeven varkens- en pluimveehouders geen aanvraag in te dienen.

Europese landbouwcrisisreserve

Vanwege de Oekraïne-crisis heeft de Europese Commissie de Europese landbouwcrisisreserve geactiveerd. Voor Nederland is ruim € 8 miljoen beschikbaar voor varkens- en pluimveehouders. Deze bedrijven zijn het meest getroffen door de hogere voerprijzen.

Geen extra budget maar inhouding op rechtstreeks betalingen

Het vrijgemaakte bedrag voor de Europese landbouwcrisisreserve komt beschikbaar door reguliere inhoudingen op de rechtstreekse betalingen vanuit het GLB.

Voorwaarden voor ontvangen extra GLB-steun

Bedrijven ontvangen deze steun als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Het bedrijf:

  • Heeft minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee.
  • Heeft in 2022 met de Gecombineerde opgave (GO) tijdig uitbetaling van betalingsrechten aangevraagd.
  • Maakt aanspraak op uitbetaling van rechtstreekse betalingen voor minimaal € 500.
  • Voldoet aan de vergroeningseisen.

Aantal varkens of pluimvee op basis van GO 2022

Op basis van de dieraantallen, die in de GO 2022 zijn opgegeven, controleert RVO of het bedrijf aan het minimaal aantal varkens of pluimvee voldoet. Hierbij wordt gekeken naar het aantal dieren op 1 april 2022 of het gemiddeld aantal in 2021.

Drempelwaarde € 500

De drempelwaarde wordt gebaseerd op de hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2021. Om te voldoen aan deze drempelwaarde moet een varkens- of pluimveebedrijf voor minimaal circa 1,5 ha uitbetaling van betalingsrechten hebben aangevraagd.

Uitbetaling steunbedrag

RVO betaalt het steunbedrag uiterlijk 30 september 2022 uit. De bedrijven waarvoor de steun is bedoeld, hoeven geen aanvraag in te dienen. RVO selecteert de bedrijven op basis van de ingediende GO 2022. 

Niet voor deelnemers stoppersregeling

Varkens- of pluimveehouders die het bedrijf staken met een stopperregeling komen niet in aanmerking.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de wijziging van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB.

Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders met grond