De menselijke factor

De jaarrekeningen en aanverwante berekeningen spreken vaak boekdelen over de financiële positie van een bedrijf. Je kunt daarmee de sterke kanten en de verbeterpunten in beeld brengen en ook de investeringsperspectieven kunnen in bedragen worden weergegeven.

Een ding laat zich niet in cijfers uitdrukken en dat is de menselijke factor van de ondernemer en zijn omgeving. Je kunt hierbij denken aan zaken als gebondenheid, gevoel van emotionele verplichting en uiteindelijk resulteert dit alles in een al dan niet gelukkige ondernemer.

Praten over emoties en gevoelens hoort in uw optiek misschien niet bij de bespreking van de jaarrekening. Toch is het een belangrijk aspect in succesvol ondernemerschap. Immers een succesvolle ondernemer is een gelukkige ondernemer.

De menselijke factor