Regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Woensdag 18 maart 2020

Zoals uit eerdere berichtgeving naar voren kwam, kon u aanspraak maken op werktijdverkorting. Nu heeft de overheid in de persconferentie van 17 maart 2020 aangegeven dat deze werktijdverkorting komt te vervallen en dat er een tijdelijk Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt ingevoerd. Reeds ingediende aanvragen werktijdverkorting worden automatisch naar de nieuwe regeling overgezet; hiervoor zal de overheid t.z.t. bij de werkgever aanvullende informatie opvragen.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar bedraagt maximaal 90% van de loonsom. En in tegenstelling tot de “oude” regeling is deze nieuwe tegemoetkomingsregeling ook van toepassing op de loonkosten voor oproepkrachten. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging. De exacte datum waarop deze aanvraag kan worden ingediend wordt z.s.m. bekend gemaakt en zal via het UWV verlopen. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Op basis van de aangeleverde gegevens zal het UWV een voorschot aan de werkgevers uitkeren, zodat zij in staat zijn hun werknemers gewoon door te betalen. In een later stadium zal het voorschot gecorrigeerd worden aan de hand van de daadwerkelijke omzetgegevens.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ondersteunen u graag bij de aanvraag en verdere procedure. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid