Omdenken

Tegenwoordig hoor je vaak de term Omdenken, hetgeen zoveel betekent als: een onderwerp op een totaal andere manier bekijken. Vaak levert dat komische denkwijzen op maar soms kan Omdenken ook heel verhelderend werken. Kijk bijvoorbeeld eens met een andere bril naar uw economische mogelijkheden en onmogelijkheden.
Een winst-en-verliesrekening begint met de opbrengsten, daarna de variabele en vaste kosten, tot slot de renteopbrengsten en -kosten en eventueel nog incidentele opbrengsten. Zo wordt de winst berekend en de winst plus afschrijving  is de kasstroom van uw bedrijf. Uit deze kasstroom moeten de overige uitgaven betaald worden. Denk hierbij aan privé-uitgaven, vervangingsinvesteringen en aflossingen.

Natuurlijk is dit de juiste methode maar geeft dit ook voldoende inzicht in  het toekomstperspectief van een bedrijf?
Om uw perspectief op lange termijn in beeld te brengen zou u ook eens met de privéonttrekking kunnen beginnen als een vaststaand feit.  Hierna kunt u vaststellen hoeveel kasstroom er minimaal nodig is en na enig rekenwerk kan in beeld gebracht worden of u uit uw bedrijf voldoende inkomen kunt genereren. Op deze manier Omdenken geeft heel goed inzicht in de financiële mogelijkheden en kwetsbaarheden van uw bedrijf. Uiteraard kunt u samen met uw adviseur uw perspectief in beeld brengen en wat wellicht nog belangrijker is, hierop anticiperen in uw bedrijfsvoering.

Omdenken