Help, een bedrijfsopvolger… wat nu?

Als er een bedrijfsopvolger is, dan is het natuurlijk wenselijk dat het hele bedrijfsopvolgingstraject goed geregeld is. Een samenwerkingsakte (maatschap of VOF) is relatief eenvoudig op te stellen maar u moet zich realiseren dat zo’n akte niet volledig de lading dekt.
Een maatschaps- of VOF-akte is grofweg gezegd een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten en een overzicht van de onroerende en roerende goederen die zijn ingebracht in de samenwerking. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de rechten en plichten van de vennoten. Hierbij wordt ook het overnamerecht  vastgelegd. Vaak, maar niet altijd, wordt er een indicatie van de overnamesom gegeven, denk bijvoorbeeld aan de term “voortzettingswaarde”.
Bovenstaande is nog relatief eenvoudig, al zijn er heel wat zaken om over na te denken, zoals: Voor welke  samenwerkingsvorm wordt gekozen? Wat wordt  ingebracht? Hoe moet de winstverdeling geregeld worden?

Er zijn echter ook zaken  die niet in een maatschaps- of  VOF-akte aan de orde komen. Te denken valt aan eventuele andere kinderen. Het is immers wenselijk dat de onderlinge verstandhouding ook na een bedrijfsovername goed blijft.  Het is van belang dat de andere kinderen niet het gevoel hebben dat ze  buitenspel worden gezet. Communicatie en informatie zijn erg belangrijk. Als de overige kinderen tijdig  worden geïnformeerd (eventueel door onafhankelijke derden), dan is dat een grote stap in de goede richting.

Echter met alleen woorden bent u er nog niet. Immers de afspraken moeten ook worden vastgelegd.
Dit kan d.m.v. een testament. Uiteraard moeten een testament en een samenwerkingsakte elkaar niet tegenspreken maar juist aanvullen. Aangezien de wetgeving en/of de familieomstandigheden kunnen veranderen, is het van belang om periodiek uw testament tegen het licht te houden. Voldoet het nog wel aan uw wensen? En zo komen we bij het allerbelangrijkste, namelijk: Wat zijn uw wensen? Hoe ziet u uw toekomst voor zich en hoe kunt u dat toekomstbeeld realiseren? Denk hierbij aan financiële en materiële zaken, meewerken en woonrecht.

Een overname is prachtig maar vergt ook het nodig denk- en regelwerk. Uw adviseur van CEB kan u helpen om dit alles succesvol te doen verlopen.

Help, een bedrijfsopvolger… wat nu?