Subsidie Praktijkleren aanvragen

Biedt uw bedrijf een stage- of leerwerkplek aan? Wellicht komt u dan in aanmerking voor de Subsidieregeling Praktijkleren.

Wij kunnen dit voor u uitzoeken aan de hand van de praktijkleerovereenkomst of andere documentatie. De subsidie voor het schooljaar 2018/2019 kan worden aangevraagd vanaf juni t/m uiterlijk 16 september 2019.

Het is een tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt voor het begeleiden van een leerling of student. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van dit bedrag hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer praktijkbegeleiding kreeg.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie praktijkleren moet de werk-leerplaats gedurende het schooljaar 2018/2019 zijn aangeboden aan een leerling die deelneemt aan onderwijs binnen een van de onderstaande categorieën:

  • Vmbo: leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg
  • Mbo: praktijkleerplaatsen beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in alle sectoren
  • Hbo: duale of deeltijdopleidingen in de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving
  • Promovendi: een promotie-onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
  • Technologische ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

De subsidie-aanvraag kan uitsluitend via het eLoket digitaal worden ingediend. Voor deze aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Wij regelen dit graag voor u. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Erna Leunk (e.leunk@ceb-overijssel.nl of 0570-550088).

 

Subsidie Praktijkleren aanvragen