Lidmaatschap Novex

Medio 2018 is Roelof Hepping toegetreden tot NOVEX. Hiervoor heeft hij de leergang executele en vereffening met goed gevolg afgerond.

NOVEX is een vereniging met leden die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen en als levensexecuteur. De vereniging biedt een platform voor het delen van kennis en ervaring. Bij de afwikkeling van nalatenschappen kunt u Roelof inschakelen als executeur, maar ook als vereffenaar. Een executeur wordt benoemd in een testament, of in bepaalde gevallen aangewezen door de kantonrechter als een ander komt te ontbreken of wordt vervangen. Een vereffenaar is van rechtswege vereffenaar of wordt door de rechtbank benoemd en volgt bij de afwikkeling een in de wet vastgelegde procedure vergelijkbaar met een afwikkeling van een faillissement.

Ook voor een overlijden kan onze adviseur Roelof Hepping u al van dienst zijn. Om een toekomstige nalatenschap voor te bereiden, maar ook om als vertegenwoordiger op te treden. In een situatie bij wilsonbekwaamheid of na een ongeval is het namelijk van belang dat (financiële) zaken doorgaan en er allerlei andere zaken rondom vermogen en de zorg worden geregeld.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

 

Lidmaatschap Novex