Wet arbeidsmarkt in balans

Op 7 november jl. heeft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil daarmee de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt.

De belangrijkste maatregelen uit de Wab die naar verwachting op 1 januari 2020 ingaat:

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden
  • Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd (nu nog vanaf 2 jaar in dienst)
  • Opbouw transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden
  • De sectorindeling wordt afgeschaft. Geïntroduceerd worden de WW-premies WW-Awf laag en WW-Awf hoog. Het lage tarief is van toepassing op werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn. Het hoge tarief geldt voor tijdelijke en oproepovereenkomsten. Het verschil tussen het lage en hoge tarief bedraagt maar liefst 5%.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
  • Verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden voor medewerkers die meteen een vast contract krijgen.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten, de ketenregeling, wordt verruimd. Nu is het mogelijk om drie tijdelijke contracten in twee jaar af te sluiten, dit wordt drie jaar.
  • Werknemers die op payrollbasis werken krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de werkgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen.
  • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Werknemers moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Oproepkrachten houden recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd
Wet arbeidsmarkt in balans